Ky niem 25 nam Tieng Hat Que Huong


Các bạn và các em thân mến,

Thấm thoắt mà Tiếng Hát Quê Hương của chúng ta đã tròn 25 tuổi. Thời gian khá dài, và chúng ta đã có bao nhiêu là kỷ niệm đẹp. Tiếc rằng cuộc sống bận rộn, mỗi người một hoàn cảnh, chúng ta không có dịp gặp gỡ nhau. Vì vậy để nhớ lại những thời gian êm đềm đó, Ban Chủ Nhiệm Tiếng Hát Quê Hương đã tổ chức biểu diễn "Mừng Sinh Nhật lần thứ 25 của Tiếng Hát Quê Hương" vào 25-8-2006 tại Nhà Hát Bến Thành.

Rất mong các bạn và các em hưởng ứng bằng cách gửi 1 tấm hình ghi thời điểm tham gia vào THQH, nếu được thì nhớ viết thêm cảm tưởng hoặc kỷ niệm nào mình nhớ nhất trong khi sinh họat.

Thân chúc các bạn và các em luôn vui mạnh.
TM. Ban Chủ Nhiệm THQH
Cô Phạm Thúy Hoan

Thư từ và hình ảnh xin gửi về 1 trong 3 địa chỉ sau :

Cô Phạm Thúy Hoan: yenmus@hcm.fpt.vn
(12/4B Trần Quang Diệu Q.3 TP.HCM)
Hải Yến: pagosapeak@chuck-haiyen.com
Tina: tinapham@tienghatquehuong.com

Dear friends and students,

time passes so fast and before we have even noticed, Tieng Hat Que Huong turns 25 this year. So many years are filled with so many wonderful memories. Life has brought each of us to different directions, even different countries and we don't have many chances to get together. To remember such lovely memories, we celebrated this remarkable year with a special music program "25 years Tieng Hat Que Huong" on August 25th, 2006 at Nha Hat Ben Thanh.

We hope you all will help us and send in your pictures, little stories and sharing your memories during your time at Tieng Hat Que Huong.

We wish you a wonderful year and all the best.
Pham Thuy Hoan

Please send your pictures and emails to one of the addresses stated below:

Pham Thuy Hoan: yenmus@hcm.fpt.vn
(12/4B Tran Quang Dieu Q.3 HCMC)
Hai Yen: pagosapeak@chuck-haiyen.com
Tina: tinapham@tienghatquehuong.com

Name:
E-Mail:
Title:
Text:
Send a copy to myself
 
 

HomeAbout usActivitiesMusic and Video 25th anniversaryInstrumentsSheet MusicTraditional songs

Copyright © 2011 Tieng Hat Que Huong. All rights reserved.
Contact: info@tienghatquehuong.com

Home Contact us Sitemap