Video CDs

Price: VND 35,000/€ 3,50 each
Shipping costs within Europe: € 3/VCD
Shipping costs within the USA: $ 2/VCD

About the dan bau Chung em hoc hat  

Vài nét về đàn bầu
Prof. Thuy Hoan talks about
the đàn bầu

Chúng em học hát
We learn to sing

 


About the dan tranh Duyen Ky Ngo Duyen Que

Vài nét về đàn tranh
Prof. Thúy Hoan answering
questions about the đàn tranh

Duyên Kỳ Ngộ
Music program

Duyên Quê
Music ProgramSac Xuan Ra gieng anh cuoi em Tu tinh voi dan tranh

Sắc Xuân
Music Program

Ra giêng anh cưới em
Music Program

Tự tình với đàn tranh
Nghệ Sĩ Hải PhượngXuan Ca Hoa Que Huong 5 Net dep trong am nhac Vietnam

Xuân Ca
Music program

Hoa Quê Hương 5
Traditional music, dance
and singing program

Nét đẹp trong âm nhạc
dân tộc Việt NamDiem Hen Que Huong CLB Am Nhac Dan Toc Diep Khuc Que Huong

Ðiểm Hẹn Quê Hương lần 32
Mừng thọ giáo sư
Trần Văn Khê 82 tuổi
read the article

CLB Âm Nhạc Dân Tộc
Giáo Sư Nhạc Sĩ Trần Văn Khê

Ðiệp Khúc Quê Hương
Music programTai Nang Tre Dan Tranh 1998 Gioi thieu Nhac Si NGUT Pham Thuy Hoan Duyen Quan Ho

Tài năng trẻ đàn tranh 1998
Vietnamese National Zither
Competition 1998
Final Performance at the
Conservatory of Ho Chi Minh City

Giới thiệu Nhạc Sĩ
NGUT Phạm Thúy Hoan,
Hải Phượng và lớp học

Duyên Quan Họ
Music Program featuring
Folk Songs from
Quan Họ Bắc NinhNhung Cung Bac Yeu Thuong Dan Tranh Lop 1 Phuong Phap Dan Bau

Những Cung Bậc Yêu Thương
Music program

Ðàn tranh lớp 1
Study VCD for

"Learning Ðàn Tranh Vol.1"

Phương Pháp Ðàn Bầu
Study VCD Ðàn Bầu for beginners

 

Price: 35,000 VND/3,50 € each
Shipping costs within the USA are $ 2/VCD, insurance is $ 1.50.
All Video CDs also available as Audio CD.
In order to purchase these VCDs, please contact Prof. Pham Thuy Hoan at yenmus@hcm.fpt.vn.
Because we are a non-profit organization, these prices are self costing prices, shipping and handling not included.

 

HomeAbout usActivitiesMusic and Video 25th anniversaryInstrumentsSheet MusicTraditional songs

Copyright © 2011 Tieng Hat Que Huong. All rights reserved.
Contact: info@tienghatquehuong.com

Home Contact us Sitemap