Publications by Pham Thuy Hoan

Phuong Phap Dan Tranh I Phuong Phap Dan Tranh II Phuong Phap Dan Tranh III Phuong Phap Dan Tranh IV

Phương Pháp
Đàn Tranh 1

Phương Pháp
Đàn Tranh 2

Phương Pháp
Đàn Tranh 3

Phương Pháp
Đàn Tranh 4Ca Khuc soan cho Dan Tranh I Ca Khuc soan cho Dan Tranh II Ca Khuc soan cho Dan Tranh III Ca Khuc soan cho Dan Tranh IV

Ca khúc soạn
cho đàn tranh I

Ca khúc soạn
cho đàn tranh II

Ca khúc soạn
cho đàn tranh III

Ca khúc soạn
cho đàn tranh IV

This collection contains the most popular vietnamese songs from 1954-1995 like Long Me, Mua Tren Pho Hue, Nuoc Non Ngan Dam Ra Di, Ai Ra Xu Hue, Hon Vong Phu, Ba Me Que, Co Lang Gieng, Len Ngan, Thang Cuoi, Gui Hue Than Yeu, Soi Nho Soi Thuong, Anh O Dau Song, etc.

Dan Ca soan cho Dan Tranh I Dan Ca soan cho Dan Tranh II Dan Ca soan cho Dan Tranh III Dan Ca Vietnam

Dân ca soạn
cho đàn tranh I

Dân ca soạn
cho đàn tranh II

Dân ca soạn
cho đàn tranh III

Dân ca Việt Nam

This is a great collection of the most popular folk songs like:
 • Co La
 • Nguoi Oi Nguoi O Dung Ve
 • Qua Cau Gio Bay
 • Trong Com
 • Ly Giang Nam
 • Ly Giao Duyen
 • Ly Tinh Tang
 • Ly Cay Bong
 • Ly Cay Xanh
 • Ly Chim Quyen
 • Ly Ngua O
 • Ly Dat Giong, etc.


Tieu Pham viet cho Dan Tranh
Tieu pham viet cho dan tranh 2
 • Trúc xinh trúc mộc bên đình
 • Cây so đũa
 • Được mùa
 • Sakura
 • Nụ cười
 • Lý cây đa
 • Những cô gái Quan Họ
 • Chim non tung cánh
 • Ríu rít chim ca
 • Chim bay về tổ

Tiểu phẩm viết cho đàn tranh I

Tiểu phẩm viết cho đàn tranh II


Price: 25,000 VND each.
In order to purchase these study guides, please contact Prof. Pham Thuy Hoan at tienghatquehuongtroupe@gmail.com

 

HomeAbout usActivitiesMusic and Video 25th anniversaryInstrumentsSheet MusicTraditional songs

Copyright © 2011 Tieng Hat Que Huong. All rights reserved.
Contact: info@tienghatquehuong.com

Home Contact us Sitemap